GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

Zapytanie ofertowe 335/GOZ/2018  na przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla uczestników projektu pt. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1_Formularz ofertowy warsztaty.docx

DOCXZałącznik nr 2_Oświadczenie warsztaty.docx

DOCXZapytanie ofertowe_warsztaty_tematyczne.docx