GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

Zapytanie ofertowe 331/GOZ/2018 na dostawę fabrycznie nowych – balkoników rehabilitacyjnych (5szt.)

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1_Formularz oferty - ponowne balkoniki.docx
DOCXZałącznik nr 2 Oświadczenie balkoniki ponowne.docx
DOCXZapytanie ofertowe_balkoniki_23_04_2018 ponowne.docx