GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

Europejski Fudnusz_Społeczny.png

Zapytanie ofertowe 876/GOZ/2018  na świadczenie usług lekarza internisty dla uczestników projektu pt. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Załączniki:
DOCXzalacznik-nr-1_formularz-ofertowy-internista.docx
DOCXzalacznik-nr-2_oswiadczenie-internista.docx
DOCXzapytanie-ofertowe_lekarz_internista.docx