GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dostawę Systemu RehaCom dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

Załączniki:

DOCXZaproszenie do skladania ofert - RehaCom.docx

PDFZaproszenie do skladania ofert - RehaCom.pdf

DOCXFormularz ofertowy - RehaCom.docx

 

PDFZestawienie cenowe - RehaCom.pdf