GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Usługi koordynatora projektu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

Załączniki:

DOCXZaproszenie do skladania ofert - koordynator projektu.docx

DOCXFormularz ofertowy - koordynator projektu.docx