GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie przeprowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu

pt. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Załączniki:

PDFszacowanie rynku_warsztaty_tematyczne.pdf

XLSXHarmonogram realizacji _warsztaty tematyczne.xlsx