GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

ZAPYTANIE OFERTOWE 194/GOZ/2018 na dostawę fabrycznie nowych – balkoników rehabilitacyjnych (5szt.).

PDFZapytanie ofertowe_balkoniki_05_03_2018.pdf

DOCXZałącznik nr 2 Oświadczenie balkoniki.docx

DOCXZałącznik nr 1_Formularz oferty balkoniki.docx